THUẬT NGỮ BIGBOM

1. Giá mục tiêu (Target Cost)

Khái niệm: Là giá cao nhất mà bạn có thể chấp nhận chi trả trên 1 kết quả thu về hay nó là ngưỡng giá mà bạn quyết định dừng lại quảng cáo đó.

Ý NGHĨA CỦA GIÁ MỤC TIÊU

 • Là yếu tố quan trọng trong hệ thống của Bigbom, dựa vào đây để đưa ra các đánh giá hiệu suất, các chiến lược tối ưu, phân tích dữ liệu.

 • Là giá tối đa bạn chấp nhận trả cho một kết quả quảng cáo đạt được

 • Được xác định bằng cách nhập các chỉ số bao gồm: Giá trung bình 1 đơn hàng, ROAS kì vọng, Tỷ lệ chuyển đổi. Sau đó, Bigbom sẽ đề xuất cho bạn GMT phù hợp theo đúng Mục tiêu đã chọn.

Hình minh họa:

Xem thêm bài viết về Giá mục tiêu của Bigbom ở website tại đây

2. Đơn vị đo lường

Là mục tiêu quảng cáo bạn đã chọn trên trình quản lý Facebook.

Tại Bigbom bạn có thể thay đổi tối ưu đến từng mục tiêu cụ thể trong mục tiêu quảng cáo. Đây là điểm vô cùng thú vị mà Bigbom giúp bạn đo lường dễ dàng hơn so với việc tính toán thủ công như Facebook.

 • Những đơn vị tính có biểu tượng ++ : cho phép bạn chọn lựa nhiều đơn vị kết hợp với nhau để đo lường (đơn vị : tin nhắn + bình luận)

Ví dụ 1: Mục tiêu quảng cáo là nhấp vào liên kết. Tại Bigbom tối ưu theo: Chi phí cho 1000 lượt hiển thị

Ví dụ 2: Mục tiêu quảng cáo là tin nhắn, tại Bigbom chọn tối ưu theo Tin nhắn mới hoàn toàn + bình luận

 • CPM (Cost per 1,000 Impressions): là chi phí trung bình để quảng cáo của bạn hiển thị 1000 lần trên màn hình điện thoại hoặc máy tính.

 • CPC (Cost Per Click): là chi phi trung bình cho mỗi lượt nhấp vào đường dẫn trên quảng cáo của bạn.

 • 1000 Reaches: 1000 Lượt tiếp cận được hiểu là 1000 người đã xem quảng cáo của bạn ít nhất 1 lần.

 • Impressions: Lượt hiển thị Là tổng số lần quảng cáo xuất hiện trên màn hình

 • Post Engagement: là tổng số hành động mà mọi người thực hiện liên quan đến bài Post Quảng Cáo của bạn. Các hành động này bao gồm: các hoạt động reaction (like, wow, haha,...), comment, share, click vào ảnh/video hoặc click vào liên kết.

 • Post Comment: là số lượt bình luận của 1 bài post.

 • Post Share: là số lượt chia sẻ 1 bài viết/ video/ hình ảnh,....

 • Post Like: là số lượt like của 1 bài viết/ video/ hình ảnh,....

 • Page Engagement: là tổng số hành động mà người dùng đã thực hiện trên Trang và các bài viết quảng cáo của bạn. Các hành động này bao gồm: Like page, like bài viết, check - in, click vào 1 link bất kỳ trên Page.

 • Link Click: Là tổng số lượt nhấp vào đường dẫn trong quảng cáo của bạn

 • Unique Link Click: Là tổng số người dùng đã nhấp vào liên kết.

 • Outbound click : Số lần nhấp vào liên kết đưa người dùng đến nền tảng khác không phải Facebook.

 • Unique Outbound Click: Số người đã thực hiện một lượt click đến một nền tảng khác không phải Facebook.

 • Conversion Facebook Pixel Mobile App install: Tổng số lượt tải ứng dụng trên điện thoại.

 • Conversion Facebook Pixel Lead: Là số lượt Người Dùng Quan Tâm được theo dõi bởi pixel trên trang web và được ghi nhận từ quảng cáo của bạn.

 • Conversion Facebook Pixel Viewcontent: Là số lượt Xem Nội Dung được theo dõi bởi pixel trên trang web và được ghi nhận từ quảng cáo của bạn.

 • Conversion Facebook Pixel Purchase: Là số lượt Mua Hàng được theo dõi bởi pixel trên trang web và được ghi nhận từ quảng cáo của bạn.

 • Conversion Facebook Pixel Complete Registration: Là số lượt Hoàn Tất Đăng Ký được theo dõi bởi pixel trên trang web và được ghi nhận từ quảng cáo.

 • Conversion Facebook Pixel Add Payment Info: Là số lượt Thêm Vào Thông Tin Thanh Toán trên website, được ghi nhận từ quảng cáo của bạn.

 • Conversion Facebook Pixel Search: Là số lượt Tìm Kiếm được theo dõi bởi pixel trên trang web và được ghi nhận từ quảng cáo của bạn.

 • Conversion Facebook Pixel Add To Cart: Là số lượt Thêm Vào Giỏ Hàng trên website, được ghi nhận từ quảng cáo của bạn.

 • Conversion Facebook Pixel Add To Wishlist: Là số lượt Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích được ghi nhận từ quảng cáo của bạn.

 • Conversion Facebook Pixel Initiate Checkout: Là số lượt Bắt Đầu Thanh Toán được theo dõi bởi pixel trên trang web và được ghi nhận từ quảng cáo.

 • Conversion Facobook Pixel Custom: Facebook Pixel là một đoạn mã JavaScript cho phép bạn theo dõi hoạt động của khách truy cập trên trang web của mình.

 • Conversion Messaging Conversation Started: Là số lượng tin nhắn đến từ khách hàng cũ hoặc mới (có thể là khách hàng trước đó đã từng inbox và quay trở lại inbox vào một sản phẩm mới được chạy quảng cáo) trừ những KH đã nhắn tin trở lại trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhắn tin đầu tiên.

 • Conversion New Messaging Connection: Là số lượng tin nhắn đến từ khách hàng hoàn toàn mới (có thể là khách hàng đã tương tác nhưng chưa lần nào inbox), được ghi nhận từ quảng cáo.

 • Conversion Messaging Reply: Là số lượng tin nhắn trả lời (phản hồi) khách hàng gửi đến cho bạn, được ghi nhận từ quảng cáo.

3. Ngân sách thử nghiệm

Là số tiền được trích ra từ Ngân sách chạy quảng cáo của mỗi nhóm quảng cáo để làm thử nghiệm trước để xem nhóm quảng cáo đó hoạt động có hiệu quả hay không? Sau khi sử dụng hết ngân sách thử nghiệm, chiến lược tối ưu hóa mà bạn chọn bên dưới sẽ được áp dụng cho từng nhóm quảng cáo.

Nếu bạn đã chi tiêu đủ NSTN và Bigbom tìm ra được 1 vài kết quả dưới GMT thì những quảng cáo đó sẽ tiếp tục được giữ lại để hoạt động, còn nếu những kết quả nào cao hơn GMT thì những quảng cáo đó sẽ bị tắt đi. Ngoài ra, nếu bạn rơi vào trường hợp đã chi tiêu hết toàn bộ NSTN nhưng không thu về được bất kì 1 kết quả nào thì trường hợp này Bigbom sẽ tắt tất cả các quảng cáo bên trong nhóm đó đi, và giữ lại số tiền còn thừa trong nhóm quảng cáo đấy lại cho bạn tránh tình trạng "mất sạch" tiền.

Nhà quảng cáo có thể dùng mức thiết lập mặc định của Bigbom hoặc tùy chỉnh thay đổi. Tùy chỉnh dựa vào kinh nghiệm các nhà quảng cáo sẽ biết được một mức ngân sách thử nghiệm nào quảng cáo chạy có hiệu quả hơn và đặt vào Bigbom.

4. Chiến lược tối ưu

 • Tự động: Bigbom sẽ thực hiện tự động các chiến lược tối ưu mà bạn đã thiết lập, tác động tắt quảng cáo kém và bật quảng cáo tốt, tối ưu giá thầu thủ công và nhân nhóm quảng cáo khi đủ điều kiện.

 • Theo dõi: Bigbom chỉ đánh giá hiệu suất chiến dịch quảng cáo, phân tích những dữ liệu hiện tại nhưng KHÔNG áp dụng được bất kỳ chiến lược tối ưu nào.

5. Hiệu suất

Bigbom có 04 cấp độ đánh giá hiệu suất của chiến dịch, bạn có thể xem hiệu suất từng nhóm quảng cáo và từng quảng cáo.

Hiệu suất : Tốt, xuất sắc, đạt yêu cầu, kém, rất kém . Cách đánh giá như sau:

 • Giá thực tế <=80% Giá mục tiêu --> Xuất Sắc

 • 80% Giá mục tiêu < Giá thực tế <= 100%Giá mục tiêu -->Tốt

 • 100% Giá mục tiêu < Giá thực tế <= 105% Giá mục tiêu --> Đạt yêu cầu

 • 105% Giá mục tiêu < Giá thực tế <= 140% Giá mục tiêu --> Kém

 • Giá thực tế > 140% Giá mục tiêu --> Rất kém

6. Tỷ lệ chi tiêu lãng phí

Là con số dưới dạng phần trăm cho bạn biết mức độ chi phí lãng phí khi tiêu tiền cho quảng cáo. Bằng cách so sánh Chi phí hiện tại được thiết lập Tối ưu hóa với Chi phí trước đó. Con số tỷ lệ % càng giảm về 0 có nghĩa là tốt, càng tăng cao có nghĩa là xấu.

7. Thử nghiệm hoàn thành

Là ngân sách thử nghiệm nhóm quảng cáo trong phần thiết lập tối ưu của Bigbom (do bạn tùy chỉnh hoặc dùng mặc định của Bigbom)

Là thông báo giúp bạn biết được đây chính là điểm hành động các chiến lược tối ưu của Bigbom, bạn sẽ biết được chiến dịch hiện tại đã có bao nhiêu nhóm quảng cáo chi tiêu đến Ngân sách thử nghiệm.

Tại cấp nhóm quảng cáo bạn sẽ xem cụ thể hơn là nhóm nào vẫn chưa hoàn thành.

8. Chiến lược được áp dụng cuối cùng

Thông tin này được xem ở cấp quảng cáo của chiến dịch, khi rê chuột vào từng biểu tượng sẽ hiện ra đầy đủ thông tin tại thời điểm nào quảng cáo bị tắt đi, bật lại và tình trạng quảng cáo nhân bản. Lưu ý sẽ xem các chiến lược từ trái sang phải.

 • Tắt quảng cáo

 • Bật lại quảng cáo

 • Nhân bản

 • Nhiều chiến lược ( bị tắt sau đó được bật lại) (quảng cáo được nhân bản sau đó kém bị tắt đi)

 • Khi thấy biểu tượng có màu đỏ là lỗi không nhân bản được, bạn rê chuột vào để tìm hiểu nguyên nhân trả về từ Facebook.

9. Chiến lược tối ưu chi phí

 • Sẽ có 04 chiến lược giúp Nhà quảng cáo tiết kiệm chi phí như hình trên

 • Để thích hợp hơn cho người dùng, Bigbom đưa ra các mốc khoảng thời gian theo ngày. Bạn chọn ngày Bigbom sẽ xem xét giá kết quả trong khoảng thời gian này kết hợp phân tích xu hướng giá tăng hay giảm để thực hiện chiến lược tìm cơ hội hoặc giảm thiểu rủi ro cho bạn.

10. Chiến lược tăng giá trị

Bigbom tự động sao chép các nhóm quảng cáo tốt có chứa những quảng cáo hiệu quả. Bản sao mới hoàn toàn giống với nhóm quảng cáo gốc. Bên cạnh đó, nó sẽ sử dụng ngân sách được chia sẻ từ ngân sách chiến dịch đã thiết lập trước đó để phân bổ. Ngoài ra, nhóm quảng cáo gốc vẫn được theo dõi sau khi được sao chép. Hãy nhớ rằng mỗi nhóm quảng cáo chỉ được nhân đôi một lần.