Làm quen với giao diện

1. Giao diện Bigbom có 4 nội dung chính:

 • Quản lý: là màn hình chính để xem toàn bộ dữ liệu và hiệu suất Bigbom đánh giá quảng cáo của bạn

 • Phân tích chiến dịch: là phần thể hiện dữ liệu về chân dung khách hàng thông qua các biểu đồ

 • Kết nối & đồng bộ: liên kết TKQC vào Bigbom

 • Quyền lợi đối tác: phần này Bigbom sẽ ghi nhận chi tiết và rõ ràng những khoảng hoa hồng cho người dùng Bigbom khi trở thành đối tác của Bigbom

2. Nhóm chiến dịch

Tại đây bạn có thể đưa những chiến dịch cùng chung một mục tiêu gom lại thành một nhóm để vừa tiện thiết lập tự động và dễ quản lý đánh giá hiệu suất chung.

Ví dụ : Nhóm 10 chiến dịch cùng chạy về tin nhắn của các mã hàng khác nhau của một mặt hàng áo thun, lúc này - Bạn chỉ cần cài đặt tối ưu tự động 1 lần duy nhất thay vì cài đặt lần lượt các chiến dịch một. - Với phần gom các chiến dịch này nhà quảng cáo sẽ biết được cùng một giá mục tiêu nhưng quảng cáo nào đang có hiệu suất tốt, nhân viên nào đang chạy quảng cáo tốt, sản phẩm nào đang được chuyển đổi tốt.

3. ROAS ước lượng

ROAS là chỉ số về mặt đánh giá doanh thu dựa trên chi phí quảng cáo bỏ ra (một đồng chi phí quảng cáo thu được bao nhiêu đồng doanh thu. Được tính bằng : doanh thu của chiến dịch quảng cáo / chi phí quảng cáo cho chiến dịch đó .

Dựa vào chỉ số ROAS ước lượng này, nhà quảng cáo sẽ biết được quảng cáo nào đang mang lại doanh thu nhiều hơn. Có thể so sánh ROAS trong từng quảng cáo của chiến dịch, hoặc so sánh ROAS các chiến dịch với nhau.

Lưu ý: Để Bigbom đo lường ROAS ước lượng này, bạn cần thao tác:

 • Tạo đơn hàng thành công trên Messenger của Fanpage bán hàng của bạn

 • Chỉ áp dụng đối với chiến dịch chạy về tin nhắn.

4. Chiến lược tối ưu

 • Tự động: Bigbom sẽ thực hiện tự động các chiến lược tối ưu mà bạn đã thiết lập, tác động tắt quảng cáo kém và bật quảng cáo tốt, tối ưu giá thầu thủ công và nhân nhóm quảng cáo khi đủ điều kiện.

 • Theo dõi: Bigbom chỉ đánh giá hiệu suất chiến dịch quảng cáo, phân tích những dữ liệu hiện tại nhưng KHÔNG áp dụng được bất kỳ chiến lược tối ưu nào.

5. Hiệu suất

Bigbom có 5 cấp độ đánh giá hiệu suất của chiến dịch, bạn có thể xem hiệu suất từng nhóm quảng cáo và từng quảng cáo.

Hiệu suất : Tốt, xuất sắc, đạt yêu cầu, kém, rất kém . Cách đánh giá như sau:

 • Giá thực tế <=80% Giá mục tiêu --> Xuất Sắc

 • 80% Giá mục tiêu < Giá thực tế < = 100%Giá mục tiêu -->Tốt

 • 100% Giá mục tiêu < Giá thực tế < = 105% Giá mục tiêu --> Đạt yêu cầu

 • 105% Giá mục tiêu < Giá thực tế < = 140% Giá mục tiêu --> Kém

 • Giá thực tế > 140% Giá mục tiêu --> Rất kém

6. Tỷ lệ chi tiêu lãng phí

Là con số dưới dạng phần trăm cho bạn biết mức độ chi phí lãng phí khi tiêu tiền cho quảng cáo. Bằng cách so sánh Chi phí hiện tại được thiết lập Tối ưu hóa với Chi phí trước đó. Con số tỷ lệ % càng giảm về 0 có nghĩa là tốt, càng tăng cao có nghĩa là xấu.

7. Thử nghiệm hoàn thành

Là ngân sách thử nghiệm nhóm quảng cáo trong phần thiết lập tối ưu của Bigbom (do bạn tùy chỉnh hoặc dùng mặc định của Bigbom)

Là thông báo giúp bạn biết được đây chính là điểm hành động các chiến lược tối ưu của Bigbom, bạn sẽ biết được chiến dịch hiện tại đã có bao nhiêu nhóm quảng cáo chi tiêu đến Ngân sách thử nghiệm.

Tại cấp nhóm quảng cáo bạn sẽ xem cụ thể hơn là nhóm nào vẫn chưa hoàn thành.

8. Chiến lược được áp dụng cuối cùng

Thông tin này được xem ở cấp quảng cáo của chiến dịch, khi rê chuột vào từng biểu tượng sẽ hiện ra đầy đủ thông tin tại thời điểm nào quảng cáo bị tắt đi, bật lại và tình trạng quảng cáo nhân bản. Lưu ý sẽ xem các chiến lược từ trái sang phải.

 • Khi thấy biểu tượng có màu đỏ là lỗi không nhân bản được, bạn rê chuột vào để tìm hiểu nguyên nhân trả về từ Facebook.

Khi Bigbom hoạt động áp dụng chiến lược nào sẽ thông báo và đưa ra kết quả, người dùng rê chuột vào biểu tượng sẽ hiện ra các thông tin đầy đủ.

Last updated