Tùy chỉnh Ngân sách thử nghiệm

Ngân sách thử nghiệm là gì?

Là số tiền được trích ra từ Ngân sách chạy quảng cáo của mỗi nhóm quảng cáo để làm thử nghiệm trước để xem nhóm quảng cáo đó hoạt động có hiệu quả hay không? Sau khi sử dụng hết ngân sách thử nghiệm, chiến lược tối ưu hóa mà bạn chọn bên dưới sẽ được áp dụng cho từng nhóm quảng cáo.

Nếu bạn đã chi tiêu đủ NSTN và Bigbom tìm ra được một vài kết quả dưới GMT thì những quảng cáo đó sẽ tiếp tục được giữ lại để hoạt động, còn nếu những kết quả nào cao hơn GMT thì những quảng cáo đó sẽ bị tắt đi. Ngoài ra, nếu bạn rơi vào trường hợp đã chi tiêu hết toàn bộ NSTN nhưng không thu về được bất kì một kết quả nào thì trường hợp này Bigbom sẽ tắt tất cả các quảng cáo bên trong nhóm đó đi, và giữ lại số tiền còn thừa trong nhóm quảng cáo đấy lại cho bạn tránh tình trạng "mất sạch" tiền.

Nhà quảng cáo có thể dùng mức thiết lập mặc định của Bigbom hoặc tùy chỉnh thay đổi. Tùy chỉnh dựa vào kinh nghiệm các nhà quảng cáo sẽ biết được một mức ngân sách thử nghiệm nào quảng cáo chạy có hiệu quả hơn và đặt vào Bigbom.

Last updated