PHÂN TÍCH CHIẾN DỊCH

Báo cáo và phân tích dữ liệu của Bigbom.

Tổng quan chiến dịch và chi tiêu chiến dịch:

Sau khi thiết lập tối ưu hóa quảng cáo (bao gồm 03 chế độ: Chỉ theo dõi, Cơ bản, Nâng cao), chúng ta cùng tìm hiểu về phần Phân tích chiến dịch, một tính năng cực kỳ quan trọng của Bigbom giúp bạn có cái nhìn chân thực và tổng quát nhất về các chiến dịch quảng cáo. Bảng Tổng quan chiến dịch cung cấp số liệu về toàn bộ các quảng cáo mà bạn đã thiết lập tối ưu hóa. Trên bảng này, bạn có thể thấy các chỉ số quảng cáo cơ bản: Kết quả, Số người tiếp cận, Số lần hiển thị, Giá kết quả thực tế...

Trên cơ sở phân tích dữ liệu dựa vào giá thầu mục tiêu, Bigbom mang đến cho bạn đánh giá quan trọng nhất về hiệu suất quảng cáo: Xuất sắc, Tốt, Đạt Yêu Cầu, Kém và Rất kém.

Nằm cạnh bảng Tổng quan trong chế độ xem mặc định, bảng Chi tiêu Chiến dịch thể hiện số tiền quảng cáo đã được tiêu chiếm bao nhiêu phần trăm của ngân sách chiến dịch.

Bây giờ, đối chiếu kết quả quảng cáo thu được, đánh giá hiệu suất, số tiền đã tiêu, đây là lúc bạn lựa chọn: Tiếp tục lãng phí hay chi tiêu hợp lý bằng cách tối ưu hóa quảng cáo với Bigbom?

Biểu đồ so sánh hiệu suất và đánh giá hiệu suất chiến dịch

Trên biểu đồ so sánh hiệu suất, cột mức Giá mỗi kết quả nằm phía bên trái, cột mức Kết quả nằm phía bên phải. Số liệu mỗi ngày trong tháng được thể hiện bằng hai cột: Giá mỗi kết quả được biểu diễn bằng cột màu xanh lá cây, cột số lượng kết quả được biểu diễn bằng cột màu xanh nước biển. Đường ngang nét đứt màu xanh lá cây thể hiện Giá mục tiêu, đường ngang nét đứt màu xanh nước biển thể hiện Kết quả trung bình

Xem biểu đồ, chúng ta có thể thấy được tương quan về giá và kết quả, đồng thời nắm bắt được xu hướng chuyển động giá và kết quả theo từng chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo từ chu kì ngắn đến chu kì dài. Các xu hướng chuyển động của giá và kết quả bao gồm: Xu hướng tăng lên, xu hướng giảm đi, xu hướng tạo vòng lặp lại, xu hướng ngẫu hứng (không có xu hướng cụ thể).

Dựa vào các xu hướng này, bạn có thể dự đoán được chuyển động về giá và kết quả trong tương lai gần để có quyết định tối ưu quảng cáo phù hợp.

Biểu đồ Hiệu suất chiến dịch thể hiện hiệu suất chung của chiến dịch quảng cáo, theo tiêu chí: Xuất sắc, Tốt, Đạt yêu cầu, Kém, Rất Kém, và Không có kết quả. Căn cứ vào màu sắc của biểu đồ tròn này, đối chiếu với bảng Tổng quan chiến dịch, bạn sẽ biết chính xác quảng cáo nào hiệu suất tốt, quảng cáo nào có hiệu suất tệ.

Chân dung khách hàng

Với bảng chân dung khách hàng có Phễu đầu vào và Kết quả Đầu ra, Bigbom đưa Khách hàng và nhà quảng cáo đến gần nhau hơn.

Nhìn vào đây bạn sẽ biết được các thông tin sau của khách hàng: Giới tính, Độ tuổi, Vị trí địa lý, Thiết bị, Thời gian hiển thị. Các dữ liệu này được sắp xếp hiển thị theo kết quả phù hợp nhất với giá mục tiêu mà bạn đặt ra.

Bạn có thể từ phần phân tích dữ liệu này điều chỉnh lại tệp khách hàng của quảng cáo để tối ưu hóa hơn về chi phí và hiệu quả.

Hiệu suất trong ngày

Biểu đồ Hiệu suất thời gian được thể hiện dưới dạng các ô màu sắc: Xanh lá cây đậm (Xuất sắc), Xanh lá cây (Tốt), Xanh nước biển (Đạt yêu cầu), Đỏ (Kém), Đỏ đậm (Rất kém), Xám (Không có kết quả).

Nhìn vào sự phân bổ các ô màu, Bigbom cung cấp cho bạn chính xác, cụ thể khoảng thời gian nào phù hợp với chiến dịch quảng cáo, khoảng thời gian nào không có hiệu quả, hoặc có hiệu quả nhưng hiệu quả không cao. Quan sát trong thời gian dài, bạn có thể rút ra kết luận về giờ “vàng” quảng cáo không chỉ theo từng ngày, mà theo từng tuần, từng tháng, từng năm, áp dụng đối với lĩnh vực bạn đang làm việc.

Trên cơ sở đó, bạn thiết lập các khung giờ chạy quảng cáo phù hợp với chiến dịch của mình, tránh các khung giờ không phù hợp, giá cao.

Biểu đồ nhân khẩu học

Biểu đồ Nhân khẩu học với các thông số về Độ tuổi, Giới tính, tương quan với Giá mục tiêu và Kết quả trung bình. Trục dọc là Giá mỗi kết quả, trục ngang là Kết quả. Đường dọc nét đứt màu xanh nước biển là Kết quả trung bình, đường ngang nét đứt màu xanh lá cây là Giá mục tiêu. Các chấm tròn màu xanh lá cây là tổng hợp dữ liệu về kết quả theo Độ tuổi, các chấm tròn màu xanh nước biển là tổng hợp dữ liệu về kết quả theo Giới tính.

Các chấm tròn nào xa mốc 0 theo trục dọc, nhưng gần mốc 0 theo trục ngang, nghĩa là giá cao và kết quả kém. Ngược lại, các chấm tròn nào gần mốc 0 theo trục dọc, nhưng xa mốc 0 theo trục ngang, nghĩa là giá thấp và kết quả tốt.

Thiết lập Nhân khẩu học lý tưởng nhất cho quảng cáo là thiết lập theo thông tin các chấm tròn nằm ở vị trí gần mốc 0 theo trục dọc, đồng thời xa mốc 0 theo trục ngang.

Áp dụng biểu đồ, chúng ta biết được nên chọn đối tượng có độ tuổi và giới tính như thế nào phù hợp với giá mục tiêu.

Nguồn hiển thị

Biểu đồ Nguồn hiển thị cho chúng ta thấy sự liên quan giữa Thiết bị, Vị trí địa lý, Giá mục tiêu và Kết quả trung bình.

Trục dọc là Giá mỗi kết quả, trục ngang là Kết quả. Đường dọc nét đứt màu xanh nước biển là Kết quả trung bình, đường ngang nét đứt màu xanh lá cây là Giá mục tiêu. Các chấm tròn màu xanh lá cây là tổng hợp dữ liệu về kết quả theo Thiết bị, các chấm tròn màu xanh nước biển là tổng hợp dữ liệu về kết quả theo Vị trí địa lý.

Các chấm tròn nào xa mốc 0 theo trục dọc, nhưng gần mốc 0 theo trục ngang, nghĩa là giá cao và kết quả kém. Ngược lại, các chấm tròn nào gần mốc 0 theo trục dọc, nhưng xa mốc 0 theo trục ngang, nghĩa là giá thấp và kết quả tốt.

Thiết lập Nguồn hiển thị lý tưởng nhất cho quảng cáo là thiết lập theo thông tin các chấm tròn nằm ở vị trí gần mốc 0 theo trục dọc, đồng thời xa mốc 0 theo trục ngang. Áp dụng biểu đồ, chúng ta biết được nên chọn đối tượng sử dụng thiết bị gì và vị trí địa lý, ở khu vực như thế nào phù hợp với giá mục tiêu