Tạo nhóm chiến dịch

Là thao tác gom tất cả các chiến dịch có chung mục tiêu đo lường vào một nhóm để thiết lập tối ưu hàng loạt chiến dịch chỉ trong một lần thực hiện.

1. Tại sao phải tạo NHÓM CHIẾN DỊCH?

 • Giúp người dùng quản lý các chiến dịch cùng một mục tiêu một cách dễ dàng hơn.

 • Tiết kiệm thời gian thiết lập tối ưu hóa thủ công cho toàn bộ chiến dịch

 • Để thực hiên tính năng nhân bản chiến dịch (Chỉ áp dụng đối với những chiến dịch đặt Ngân sách theo cấp chiến dịch)

2. Hướng dẫn cách tạo NHÓM CHIẾN DỊCH:

Ở màn hình Dashboard di chuyển đến Tab NHÓM CHIẾN DỊCH, sau đó bấm nút TẠO NHÓM. Bigbom sẽ hiển thị sang 1 trang mới, bạn bắt đầu tạo 1 Group chiến dịch. Cách làm như sau: B1 - Chọn tên nhóm: Đặt tên cho nhóm chiến dịch. Ví dụ: Chiến dịch tin nhắn… B2 - Chọn mục tiêu: Ví dụ tin nhắn, chuyển đổi, tương tác,… B3 - Chọn chiến dịch muốn gom (ấn vào dấu " + " trước tên chiến dịch) và ấn nút TIẾP TỤC để đi đến phần THIẾT LẬP TỐI ƯU

(Hình minh họa)

3. Thiết lập tối ưu trong NHÓM CHIẾN DỊCH

NQC sẽ đặt các chỉ số yêu cầu bắt buộc vào các phần bên dưới, đồng thời lựa chọn các chiến lược muốn Bigbom tối ưu.

Bước 1 - Thiết lập điều kiện và kết quả mong muốn:

Người dùng cần điền tất cả các chỉ số bên dưới vào hệ thống

 • Giá mục tiêu

 • Đơn vị đo lường

 • Ngân sách thử nghiệm

Bước 2 – Chọn chiến lược tối ưu

Ấn chọn vào các tính năng bên dưới

 • Tự động tối ưu hóa các nhóm quảng cáo được thêm sau

 • Tự động tắt quảng cáo không hiệu quả

 • Tự động bật quảng cáo hiệu quả

 • Tự động tối ưu giá thầu cho quảng cáo hiệu quả

Bước 3 - Chọn các chiến lược gia tăng giá trị

Chọn 1 trong 2 lựa chọn tối ưu bên dưới

 • Tự động sao chép các chiến dịch tốt (đối với ngân sách chiến dịch): Click vào trang tiếp theo để xem hướng dẫn thiết lập nhân bản.

 • Tự động sao chép các nhóm quảng cáo tốt (đối với ngân sách nhóm quảng cáo): Click vào trang tiếp theo để xem hướng dẫn thiết lập nhân bản.

Sau khi NQC đã thiết lập xong phần tối ưu thì toàn bộ các chiến dịch ban đầu được gom chung vào một NHÓM CHIẾN DỊCH đều được tối ưu chỉ trong một lần duy nhất, tiết kiệm được thời gian và công sức.

Last updated