Đặt giá mục tiêu

GIÁ MỤC TIÊU LÀ GÌ ?

Khái niệm: Là mức giá tối đa mà bạn có thể chấp nhận chi trả trên một kết quả thu về hoặc nó là mức giá mà bạn sẽ quyết định tắt bài quảng cáo đó. Bigbom sẽ dựa vào Giá mục tiêu để đánh giá hiệu suất quảng cáo.

Ý NGHĨA CỦA GIÁ MỤC TIÊU

  • Là yếu tố quan trọng nhất trong hệ thống của Bigbom, thuật toán sẽ dựa vào đây để đưa ra các đánh giá hiệu suất đến các chiến lược tối ưu nhằm để phân tích dữ liệu.

  • Được xác định bằng cách nhập các chỉ số bao gồm: Giá trung bình 1 đơn hàng, ROAS kì vọng, Tỷ lệ chuyển đổi. Sau đó, Bigbom sẽ đề xuất cho bạn GMT phù hợp theo đúng Mục tiêu đã chọn.

Hình minh họa:

Last updated