Chiến lược gia tăng giá trị

Tính năng này sẽ tự động nhân bản và tăng ngân sách cho chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo được sao chép ra để thúc đẩy quá trình scale up cho chiến dịch quảng cáo của bạn.

Lưu ý: Nếu người dùng đặt ngân sách theo cấp CHIẾN DỊCH thì bắt buộc phải TẠO NHÓM CHIẾN DỊCH trong Bigbom sau đó thiết lập tối ưu cho NHÓM CHIẾN DỊCH thì mới có thể thực hiện sao chép chiến dịch thành công.

Nếu người dùng đặt ngân sách theo cấp NHÓM QUẢNG CÁO thì không cần tạo NHÓM CHIẾN DỊCH mà vẫn có thể thiết lập tối ưu theo mỗi chiến dịch đơn lẻ hoặc muốn tiết kiệm thời gian thì vẫn có thể tạo NHÓM CHIẾN DỊCH để tối ưu hàng loạt chiến dịch con nằm bên trong.

Click vào mục tiếp theo để xem cách hướng dẫn tạo NHÓM CHIẾN DỊCH.

Last updated