Các bước thiết lập tối ưu

1. Thiết lập tối ưu cho 1 chiến dịch

Chọn vào ô THIẾT LẬP của một chiến dịch (như hình trên)

Lúc này hệ thống sẽ đưa ra thông báo cho bạn lựa chọn giữa 02 cách thức : TỰ ĐỘNG và THEO DÕI. Khuyến nghị dùng TỰ ĐỘNG.

2. Chiến lược về tối ưu chi phí

  • Tự động tối ưu hóa các nhóm quảng cáo được thêm sau

  • Tự động tắt quảng cáo không hiệu quả ngăn chặn lãng phí ngân sách

  • Tự động bật các quảng cáo hiệu quả để không bỏ lỡ bất kỳ tiềm năng nào

  • Tối ưu giá thầu cho quảng cáo hiệu quả để tiết kiệm đối đa ngân sách mà vẫn đảm bảo hiệu quả quảng cáo

3. Chiến lược tăng giá trị

Bạn nên để mặc định của Bigbom và xem chi tiết hơn những phần thiết lập điều kiện sao chép của Bigbom ở bên dưới

Bigbom tự động sao chép các chiến dịch đối với chiến dịch dùng ngân sách theo cấp chiến dịch.

tự động sao chép các nhóm quảng cáo đối với chiến dịch dùng ngân sách theo cấp nhóm quảng cáo.

Last updated