Chọn đơn vị đo lường

Đơn vị đo lường là gì?

Là mục tiêu quảng cáo bạn đã chọn trên trình quản lý Facebook.

Tại Bigbom bạn có thể thay đổi tối ưu đến từng mục tiêu cụ thể trong mục tiêu quảng cáo. Đây là điểm vô cùng thú vị mà Bigbom giúp bạn đo lường dễ dàng hơn so với việc tính toán thủ công như Facebook.

Những đơn vị tính có biểu tượng ++ : cho phép bạn chọn lựa nhiều đơn vị kết hợp với nhau để đo lường (đơn vị : tin nhắn + bình luận)

Ví dụ: Mục tiêu quảng cáo là tin nhắn, tại Bigbom chọn tối ưu theo Tin nhắn mới hoàn toàn + bình luận

Định nghĩa một số mục tiêu đo lường

 • CPM (Cost per 1,000 Impressions): là chi phí trung bình để quảng cáo của bạn hiển thị 1000 lần trên màn hình điện thoại hoặc máy tính.

 • CPC (Cost Per Click): là chi phi trung bình cho mỗi lượt nhấp vào đường dẫn trên quảng cáo của bạn.

 • 1000 Reaches: 1000 Lượt tiếp cận được hiểu là 1000 người đã xem quảng cáo của bạn ít nhất 1 lần.

 • Impressions: Lượt hiển thị Là tổng số lần quảng cáo xuất hiện trên màn hình

 • Post Engagement: là tổng số hành động mà mọi người thực hiện liên quan đến bài Post Quảng Cáo của bạn. Các hành động này bao gồm: các hoạt động reaction (like, wow, haha,...), comment, share, click vào ảnh/video hoặc click vào liên kết.

 • Post Comment: là số lượt bình luận của 1 bài post.

 • Post Share: là số lượt chia sẻ 1 bài viết/ video/ hình ảnh,....

 • Post Like: là số lượt like của 1 bài viết/ video/ hình ảnh,....

 • Page Engagement: là tổng số hành động mà người dùng đã thực hiện trên Trang và các bài viết quảng cáo của bạn. Các hành động này bao gồm: Like page, like bài viết, check - in, click vào 1 link bất kỳ trên Page.

 • Link Click: Là tổng số lượt nhấp vào đường dẫn trong quảng cáo của bạn

 • Unique Link Click: Là tổng số người dùng đã nhấp vào liên kết.

 • Outbound click : Số lần nhấp vào liên kết đưa người dùng đến nền tảng khác không phải Facebook.

 • Unique Outbound Click: Số người đã thực hiện một lượt click đến một nền tảng khác không phải Facebook.

 • Conversion Facebook Pixel Mobile App install: Tổng số lượt tải ứng dụng trên điện thoại.

 • Conversion Facebook Pixel Lead: Là số lượt Người Dùng Quan Tâm được theo dõi bởi pixel trên trang web và được ghi nhận từ quảng cáo của bạn.

 • Conversion Facebook Pixel Viewcontent: Là số lượt Xem Nội Dung được theo dõi bởi pixel trên trang web và được ghi nhận từ quảng cáo của bạn.

 • Conversion Facebook Pixel Purchase: Là số lượt Mua Hàng được theo dõi bởi pixel trên trang web và được ghi nhận từ quảng cáo của bạn.

 • Conversion Facebook Pixel Complete Registration: Là số lượt Hoàn Tất Đăng Ký được theo dõi bởi pixel trên trang web và được ghi nhận từ quảng cáo.

 • Conversion Facebook Pixel Add Payment Info: Là số lượt Thêm Vào Thông Tin Thanh Toán trên website, được ghi nhận từ quảng cáo của bạn.

 • Conversion Facebook Pixel Search: Là số lượt Tìm Kiếm được theo dõi bởi pixel trên trang web và được ghi nhận từ quảng cáo của bạn.

 • Conversion Facebook Pixel Add To Cart: Là số lượt Thêm Vào Giỏ Hàng trên website, được ghi nhận từ quảng cáo của bạn.

 • Conversion Facebook Pixel Add To Wishlist: Là số lượt Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích được ghi nhận từ quảng cáo của bạn.

 • Conversion Facebook Pixel Initiate Checkout: Là số lượt Bắt Đầu Thanh Toán được theo dõi bởi pixel trên trang web và được ghi nhận từ quảng cáo.

 • Conversion Facobook Pixel Custom: Facebook Pixel là một đoạn mã JavaScript cho phép bạn theo dõi hoạt động của khách truy cập trên trang web của mình.

 • Conversion Messaging Conversation Started: Là số lượng tin nhắn đến từ khách hàng cũ hoặc mới (có thể là khách hàng trước đó đã từng inbox và quay trở lại inbox vào một sản phẩm mới được chạy quảng cáo) trừ những KH đã nhắn tin trở lại trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhắn tin đầu tiên.

 • Conversion New Messaging Connection: Là số lượng tin nhắn đến từ khách hàng hoàn toàn mới (có thể là khách hàng đã tương tác nhưng chưa lần nào inbox), được ghi nhận từ quảng cáo.

 • Conversion Messaging Reply: Là số lượng tin nhắn trả lời (phản hồi) khách hàng gửi đến cho bạn, được ghi nhận từ quảng cáo.

Last updated