SỬ DỤNG BIGBOM NÂNG CAO

Các tính năng nâng cao của Bigbom

Nhà quảng cáo sẽ thấy tính năng NÂNG CAO này trong phần thiết lập tối ưu hóa chiến dịch. Trong phần NÂNG CAO này sẽ có tính năng sau:

  • ĐIỀU CHỈNH được Ngân sách thử nghiệm từng nhóm quảng cáo : dựa vào kinh nghiệm các nhà quảng cáo sẽ biết được một mức ngân sách thử nghiệm nào quảng cáo chạy có hiệu quả hơn và đặt vào Bigbom. Mức thấp nhất của Ngân sách thử nghiệm trên Bigbom là 22.300đ

  • TÙY CHỌN được các chiến lược tối ưu : trong 4 chiến lược tối ưu của Bigbom, đối với chiến lược đầu “Tắt quảng cáo không hiệu quả” là mặc định, còn 3 chiến lược còn lại nhà quảng cáo có thể lựa chọn áp dụng hoặc không.

Bigbom nâng cao
Bigbom nâng cao
Bigbom nâng cao

Cách hoạt động

Cơ chế hoạt động Tối ưu hóa trong phần Nâng cao này là vẫn đồng nhất với cách Bigbom hoạt động.

  • Đánh giá hiệu suất quảng cáo theo 5 mức độ : Xuất Sắc, Tốt, Đạt Yêu Cầu, Kém, Rất Kém. Dựa theo tư duy nhà quảng cáo là so sánh giá trung bình thực tế với GIÁ MỤC TIÊU bigbom

  • Tự động Khi nhóm quảng cáo chạy đến ngân sách thử nghiệm (do Bigbom thiết lập hoặc người dùng tùy chỉnh) thì các quảng cáo có hiệu suất “Kém, Rất Kém” sẽ bị TẮT tự động, ngân sách còn lại sẽ được chuyển vào các quảng cáo “Tốt, Xuất Sắc”.

CHÚ Ý: Bigbom sẽ Đánh giá hiệu suất và TẮT từ cấp độ quảng cáo (ad) vì thế đối với các chiến dịch có nhiều nhóm và test nhiều mẫu quảng cáo nên chú ý triết lý của Bigbom "trong tốt có xấu, trong xấu có tốt"

Bigbom nâng cao